Select Page

Vytautas Sirijos Gira | Raudonmedžio rojus. Kanarėlės

Pirmajame ro­ma­ne vaiz­duo­ja­mas Lie­tu­vos „lai­ki­no­sios sos­ti­nės“ gy­ve­ni­mas. Pa­grin­di­nis he­ro­jus gy­dy­to­jas Tu­lei­kis nu­si­vi­lia Kau­no „grie­ti­nė­le“, jam pa­ma­žu aiš­kė­ja, kad tik­ra­sis gy­ve­ni­mo ke­lias – su pa­žan­giais, paprastais žmo­nė­mis.

Romane „Kanarėlės“ autorius gilinasi į inteligentų dvasinį gyvenimą, sprendžia problemą: ar gali būti pilnavertis žmogus dėl kokių nors priežasčių jaunystėje nepatyręs meilės.

Pasirinkite datas skaityti

Liko 1

ADRESAS

Puerto de Santiago,

Santiago del Teide, Tenerife

Susisiekite

5 + 12 =