Select Page

Tolyn į laiką – gilyn į gelmę… | Gediminas Mikelaitis

„Kun. Stasys Yla žmones daugiau pasiekia asmenišku kontaktu, negu oficialia visuomenine veikla. Šiltas draugiškumas jam lygiai atveria kelią į „savus“ ir „svetimus“.

Įvairių pažiūrų žmonėse jis turi nuoširdžiai gerbiančių bičiulių“. (Juozas Girnius)

Pasirinkite datas skaityti

Liko 1

ADRESAS

Puerto de Santiago,

Santiago del Teide, Tenerife

Susisiekite

11 + 9 =