Select Page
📣 Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių užsienio lietuvių dėmesiui‼️
Valstybinis studijų fondas kviečia Lietuvos diasporos studentus, studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvauti valstybės paramos skyrimo konkurse.
🟡 Studentams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
🟢 Valstybės paramą 2023 m. rudens semestre norintys gauti studentai kviečiami iki 2023 m. rugsėjo 30 d. užsiregistruoti Valstybinio Studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti paraišką.

Valstybinis studijų fondas kviečia Lietuvos diasporos studentus iki 2023 m. rugsėjo 30 d. teikti paraiškas valstybės paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. 

Lietuvos diasporos jaunimui gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 159,25 Eur;
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2023 m. rudens semestre, iki 2023 m. rugsėjo 30 d. turi:

  1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  2. studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos turi pateikti statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
  • lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
  • arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvą pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.
  1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos turi pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Dokumentus studentas turi pateikti Valstybiniam studijų fondui išsiųsdamas paštu, palikdamas fondo pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius, arba pateikdamas el. paštu fondas@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu +370 658 30997 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lrv.lt.